Digitální budova

techFM4.0 umožňuje rozvíjet digitální inovace a tím zabezpečit energeticky a finančně efektivní provoz stávajících i nových budov. 


Centrum pro technologie budov

 

 

 

 

 

 

Zhruba 15 vědeckých pracovníků v našem Centru pro technologie budov v Pinkafeldě provádí výzkum udržitelného zásobování energií a údržby budov. Z důvodu stále rostoucí komplexnosti a zvyšujících se požadavků na kvalitu, náklady a flexibilitu se otázka údržby stává čím dál důležitější. V této oblasti nabízí nové technologie využívající internet inovativní možnosti pro efektivnější monitorování více budov nebo i celých systémů.  Kromě toho, uložené údaje a technická měření budov mají obrovskou informační hodnotu.


Digitální dvojče

Doteď každý krok realizace budovy znamenal ztrátu informací kvůli množství zainteresovaných odborníků a používaných nástrojů. Digitálně modelované informace o budovách (BIM) si uchovávají podrobné informace z fáze plánování a výstavby, které mohou být následně použité pro provoz a údržbu. Údaje z technických systémů budov a komponentů uložené strukturovaným způsobem poskytují rozsáhlou informační hodnotu pro potřeby: zvýšení efektivity, zjištění chyb a zkoumání vlivu poruch a okolního prostředí. Inteligentní analyzovaná komplexní data také mění doteď platné principy vývoje produktů. Umožňují vývoj možností digitální vzdálené údržby a vzdálené optimalizace.


Vzájemné sdílení vědomostí

Právě zde přichází náš kurz techFM4.0, který se bude věnovat digitálním inovacím pro management technického vybavení po roce 2020. Účastníky jsou Univerzita aplikovaných věd Burgenland v Pinkafeldě a Rakouský technologický institut jako vědečtí partneři, Schrack Seconet a 7 dalších profesionálů jako firemní partneři. Projekt běží 30 měsíců a financuje ho Rakouská propagační agentura (FFG) a Federální ministerstvo pro digitální a hospodářské záležitosti, jejichž cílem je iniciovat vzájemné sdílení vědomostí mezi výzkumem a společnostmi prostřednictvím tohoto inovačního kurzu.


Doplňkové konsorcium

Naše projektové konsorcium se záměrně doplňuje: každý člen může přispět svou vlastní individuální zkušeností, aby se v konečném důsledku dosáhla kolektivní přidaná hodnota na interdisciplinárním problému digitalizace. techFM4.0 vytváří přizpůsobené kvalifikační opatření, které umožňují partnerům rozvíjet digitální inovace a tím zabezpečit energeticky a finančně efektivní provoz existujících a nových budov. Naším cílem není vzdělávání jednotlivců, ale dosáhnutí nárůstu know-how pro zúčastněné společnosti, což může vést k vývoji nových produktů a podnikatelských oblastí. Kromě poskytování poznatků v celém řetězci budov se soustředí i na každou konkrétní aplikaci. K tomuto účelu může být využitá naše reálna výzkumná budova ENERGETIKUM v Pinkafeldě. Výsledky projektu budou nakonec ovlivňovat další rozvoj souvisejících studijních programů na Univerzitě aplikovaných věd a souvisejících odborných oborech.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.