Digitální pacient

Digitální inovace mohou významně přispět ke zvýšení kvality služeb v oblasti zdravotnictví, naplnění rostoucích požadavků na bezpečnost a zároveň k dodržení stanovených finančních limitů.


Změna

Digitalizace zásadně mění naši společnost. V žádné jiné sféře není tento růst tak markantní jako ve zdravotnictví. Veletrh MEDICA v Düsseldorfu tuto skutečnost jen potvrdil. Digitalizace se stála ústředním tématem nejdůležitějšího veletrhu v oboru zdravotnictví. Novinky o elektronickém zdravotnictví sklidily obrovský ohlas.


Digitalizace ve službách zdraví

Digitální technologie mohou otevírat zcela nové možnosti léčby pacientů. Roboti jsou dnes již schopni umístit jehly pro infuze a v lékařském zobrazování jsou již první aplikace založené na umělé inteligenci jen krůček od uvedení na trh. Zdravotní péče je také jedním z oborů s velkým potenciálem využití internetových aplikací. RFID patří mezi klíčové technologie v oblasti identifikace osob a výměny informací. Pomocí RFID již dnes umíme nepřetržitě sdílet informace o pacientech. Tuto technologii úspěšně využívá také náš systém SecurWATCH IP – lidem, kteří potřebující péči a ochranu tento systém umožňuje volný pohyb, přestože stále zůstávají pod dohledem bezpečnostních monitorů.


Monitorovací zařízení

Digitalizace také mění každodenní péči na odděleních. Inteligentní aplikace uvolňují zaměstnance v rutinních procesech a ti se pak mohou více soustředit na péči o pacienty. Na druhé straně se zvyšuje komfort pacientů, kteří získávají větší nezávislost a sebejistotu. Podobně se tato skutečnost projevuje i v soukromém sektoru: systémy pomoci a zařízení sledující důležitá data ze senzorů se ve velmi krátkém čase staly neodmyslitelnými pomocníky zdravotnického personálu. V roce 2016 bylo prodáno cca 150 mil. těchto monitorovacích zařízení, do roku 2020 je však předpokládá, že se jejich počet zdvojnásobí.


Výzvy 21. století

Podnikání v digitalizaci zdravotnictví se vyznačuje zcela rozličnými nabídkami i požadavky, ale dvě kritéria se považují za rozhodující pro soukromé i profesní aplikace: Digitální inovace mohou být úspěšné pouze v tehdy pokud nabízí zcela nové způsoby řešení problémů a zároveň splňují finanční požadavky zadavatele. Na úrovni jednotlivce i společnosti jako celku náš zdravotnický systém čelí velkým změnám. Digitální inovace mohou zásadně přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravotnictví, naplnění rostoucích požadavků na bezpečnost a zároveň k dodržení stanovených finančních limitů.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.