Prémiová síť

Integral WAN přináší novou dimenzi síťování požárních ústředen: díky IP technologii je možno navzájem propojit více míst a systémů různých generací.


Prémiová síť

S Integral WAN, Schrack Seconet představuje zcela novou koncepci síťování, která ještě zjednodušuje propojování ústředen. K tomu Integral WAN využíván nejen sítě, ale i sítě třetích stran založené na IP bázi. „Dokonce i velmi složité sítě přesahující místní hranice mohou být nyní ekonomicky efektivně realizovány, jelikož není zapotřebí přidávat žádné konvertory, napájecí zdroje či další kabeláž“ vysvětluje pan Alexander Schober, produktový manažer EPS Schrack Seconet.


Bezpečné investice a možnost postupného rozšiřování

Zesíťované systémy elektrické požární signalizace lze efektivně nastavovat, centrálně spravovat i flexibilně rozšiřovat. „Různá generace ústředen mohou být bez problémů vzájemně propojeny; může být využita i stávající síť SecoNET. Integrovaná síť WAN je nejmodernější technologie a zaručuje uživatelům systémů vysoký stupeň zabezpečení investic a škálovatelnost“ dodává Schober. Systémy požární signalizace mohou být pružně a postupně modernizovány a nové technologie mohou být použity zároveň se staršími.


Propojení vzdálených center

Integral WAN může připojit až 100 000 datových bodů, jelikož dokáže propojit až 254 ústředen EPS. Na jedna ústřednu může být připojeno až 16 000 datových bodů např.  požární hlásiče, další požární prvky atd. Integral WAN je tedy ideální pro rozsáhlé aplikace, ale také pro vzdálené lokace – například společnosti s širokou sítí poboček nebo různými komplexi veřejných budov. "Dokonce i neobsazené objekty, jako jsou větrné elektrárny, mohou být dokonale řízeny z centrální kontrolní stanice," říká Schober. Jednotlivé ústředny jsou být pohodlně konfigurovány vzdáleně: změny softwaru lze dálkově zaznamenávat nebo je možné provést jejich vypnutí. Tyto vzdálené lokality není nutné při těchto zásazích osobně navštěvovat


Flexibilní síťová řešení

Integral WAN umožňuje i volný výběr způsobu přenosu: ať již se jedná o měděné, optické nebo ethernetové připojení, data mohou být přenášeny všemi kanály. Velkou výhodou Integral WAN je flexibilita: architektura síťování může být do kruhová, paprskovitá či větvená. Ideální varianta se volí vždy podle konkrétních podmínek a požadavků. Topologie i technologie přenosového kanálu je volitelná mezi jednotlivými ústřednami EPS. Konečně Integral WAN umožňuje také rozlišit správu a distribuci jednotlivých informací. Pokud se jedná o instalaci založenou na dodržování norem v souladu se specifickými národními ustanoveními, je důležité, aby kontrola varování probíhaly lokálně – v tom případě Integral WAN provede pouze přesměrování informací.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.