Praktiska lösningar för partners och installatörer under krisen

Integral Mobile

Vi står just nu inför enorma utmaningar. Teamet på Schrack Seconet vill stödja och hjälpa er på det bästa sätt vi kan.

De som snabbt kan förstå den nya situationen och hålla jämna steg med kundernas förändrade behov är dubbelt så hjälpsamma och kan använda tiden mer effektivt och till och med göra förbättringar. Hälsan och säkerheten för våra kunder, partners och anställda är vår högsta prioritet - vi vill visa dig vad du kan göra för deras säkerhet och hur du kan erbjuda dina kunder rätt lösningar under dessa utmanande tider. Ingen av oss bör glömma att ett effektivt brandskydd alltid är viktigt, till och med eller särskilt i kristider. Oavsett antalet personer som finns i ett företags lokaler kan en brand alltid bryta ut, t.ex. på grund av tekniska fel. 


Även om social distans nu är allas högsta prioritet är vi ändå alla närmare varandra - kommunikation är en väsentlig faktor i tider som dessa. Det bästa är att komma i kontakt med dina kunder och ställa specifika frågor om deras individuella utmaningar och behov. På så vis kan vi hitta den bästa lösningen för alla.

När du kommunicerar kan du ta reda på var åtkomst är möjlig, vilka företag som är helt i lockdown, vilka krav som finns, om det finns planer som skjuts upp om och om igen etc.


1. Företag där tillträde är möjligt

Vissa företag har fortfarande öppet, eller åtminstone delvis, och till och med byggnader och institutioner som universitet eller skolor är fortfarande tillgängliga.

Just nu är den perfekta tidpunkten att

  • utföra underhåll
  • modernisera system

Underhåll

Oavsett den pågående krisen eller hur en byggnad för närvarande används måste vissa underhållsåtgärder fortfarande utföras. Med reducerad verksamhet och mindre personal på plats är det nu det perfekta tillfället att utföra den här typen av arbete. Det är eventuellt även möjligt att skjuta upp underhållstjänster inom de tillåtna gränserna. Om färre personer är på företaget störs inte operationella processer och underhållspersonalen kan arbeta ostört och mer effektivt. Berätta detta för kunden och börja boka tider idag!


Modernisering

Detsamma gäller för systemmoderniseringar. Brandskyddet är och kommer alltid att vara viktigt och får aldrig glömmas bort, särskilt inte nu. Det är en bra idé att använda den här tiden till att optimera system och förbättra brandskyddet. Ta upp det i ditt nästa samtal med kunden - det finns alltid otrevliga ämnen som har skjutits upp för länge och som det aldrig funnits tid för. Men nu är det dags för implementeringar. Kanske kunden har äldre programvaruversioner som ännu inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Praktiska tillägg eller nödvändiga moderniseringar, som krävs på grund av förändringar i riktlinjerna, kan nu utföras och systemet kan uppdateras genom installation av den senaste programvaran.

Företag som för närvarande har begränsat sin verksamhet kan också använda den här tiden för att byta ut systemkomponenter. Till exempel kan smutsiga detektorer, som ändå snart måste bytas ut, bytas ut redan nu.

Nu är även en bra tidpunkt att uppgradera gamla system med nya komponenter. Tack vare våra produkters beprövade framåt- och baklängeskompatibilitet kan varje system utvidgas efter behov och lätt uppgraderas - och utan att störa den pågående verksamheten om det görs vid denna tidpunkt.


2. Företag där tillträde för närvarande inte är tillåtet eller komplicerat

Många företag är till och med helt stängda eller kan endast ge tekniker eller externa företag enormt begränsat eller inget tillträde alls. Denna typ av situation är naturligtvis helt annorlunda och utgör en exceptionell utmaning. Oavsett systemfelet måste en expert alltid utföra en analys på plats om felets orsak och verkan är okända.

 

Fjärråtkomst via Integral Remote från Schrack Seconet är den bästa lösningen för att lösa detta problem.

Alla våra kunder som redan använder fjärråtkomst klarar sig bra. De är perfekt utrustade för exakt sådana här situationer och har upplevt allt som Integral Remote har att erbjuda.

Med Integral Remote kan systeminformation tas fram via fjärråtkomst när som helst. Är detektorn bara smutsig men fungerar ändå? Integral Remote låter dig avgöra detta på distans, så att du snabbt kan fatta ett beslut om huruvida det verkligen är nödvändigt att skicka ut en tekniker eller inte. Felsökning kan utföras omedelbart från en annan plats; om det t.ex. handlar om en smutsig detektor kan en tid med en tekniker bokas för ett senare datum. På så vis kan man undvika serviceåtgärder på plats som inte är absolut nödvändiga. De krävs endast om brandskyddet inte längre kan garanteras. Direktkontakten hålls således till ett minimum - utan att göra avkall på brandskyddet.

Naturligtvis är hjälpen inte långt borta för kunder som ännu inte har installerat in fjärråtkomst. En tekniker måste bara komma en gång för att installera fjärråtkomst, sedan kan tjänsten utnyttjas när som helst i framtiden. Med tillstånd bör detta inte utgöra ett problem. Ett enda samordnat möte är allt som krävs, samtidigt som alla nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsåtgärder följs. Detta är enklare än ett akutbesök vid en osäker tidpunkt, om systemet skulle drabbas av ett oväntat fel senare. Du har också möjligheten att installera Integral Remote på webbplatsen via ett befintligt intranät och tillsammans med kundens IT-avdelning. Vi är säkra på att du kommer att hitta den bästa lösningen för varje kund när ni diskuterar alternativ tillsammans.

En speciell fördel, med tanke på den nuvarande situationen, är den enmans-inspektionstjänst som Integral Remote möjliggör, vilket underlättar underhållet. Tidigare måste åtminstone två tekniker vara på plats, nu behövs bara en. Att ha två tekniker på plats skulle öka risken för infektion för alla, och dessutom blir kundtjänsten så mycket effektivare. Emellertid är enmans-inspektionstjänsten inte bara tillgänglig för permanent installerade Integral Remote-system, utan kan också snabbt konfigureras tillfälligt på alla system med IP-teknik med hjälp av en mobil router. 


Naturligtvis kommer våra experter gärna att ge en hjälpande hand, tips eller nödvändig detaljerad information vid behov. Du kan lita på oss i tider som dessa.

Du hittar mer information om våra produkter och lösningar i nedladdningssektionen nedan och i vår video om Integral IP.

In order to continuously improve our service for you, we use cookies on our website. Further information on cookies and data protection can be found here. By using this website you agree to the use of cookies.

Estimado visitante,

Estamos en proceso de mejora de nuestra página web con una versión en español.
Entretanto puede visitar la página web en inglés y descargar nuestro catálogo pinchando aquí.


La empresa, con sede central en Viena, desarrolla, diseña y fabrica sistemas de comunicación en Austria.

VISOCALL IP es un sistema de tecnología IP utilizado en hospitales y residencias de mayores de gran flexibilidad que permite la integración junto a sistemas existentes de comunicación hospitalaria. VISOCALL IP gestiona las llamadas de paciente enfermería mediante tecnología IP, así como el control de TV, Radio, Sistemas de entretenimiento y otros sistemas en una única plataforma.

La red, basada en tecnología IP, constituye una manera económica, segura y ampliable, por todas sus funciones, para el sector sanitario. VISOCALL IP está certificado por VDE 0834, que asegura la fiabilidad y disponibilidad permanente ALL IN ONE, ONE FOR ALL.